+387 70 301 056 info@mdmmetalbh.ba

Projekt Digitalna preobrazba podjetja MDM d.o.o. prejel sofinanciranje


Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja MDM d.o.o.
Cilji naložbe so:
-              izvedba digitalne preobrazbe v podjetju MDM d.o.o. v skladu z akcijskim načrtom, z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
-              povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
Sofinanciranje operacije: do 96.819,00 EUR.
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.
V spletno trgovino