+387 70 301 056 info@mdmmetalbh.ba

Iskustvo , tehnologija i stručnost

Tradiciju trgovanja nehrđajućim čelikom i aluminija njegujemo već 40 godina. Našu pouzdanost, fleksibilnost i učinkovitost potvrđuju brojne reference važnih domaćih i međunarodnih poduzeća. Materijal dostavljamo kupcima iz metaloprerađivačke, prehrambene, procesne, automobilske, kemijske i farmaceutske industrije.

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta redovno je predmet kontrole, kako bi se utvrdila njena kontinuirana prikladnost.

Odražava se u internom dokumentu koji definiše kodeks ponašanja i posebno određuje:

  • poslovne principe,
  • poslovno i profesionalno poslovanje preduzeća,
  • lojalnost i pripadnost zaposlenih,
  • ličnu odgovornost zaposlenih i odgovornost prema preduzeću, saradnicima i društvu,
  • primjer vodstva preduzeća,
  • zaštitu reputacije preduzeća,
  • uređenost radnih prostorija i poslovnu urednost zaposlenih,
  • pošteno postupanje.

Liderstvo je model posvećenosti kvalitetu sa inicijativom, razumijevanjem i vizijom. Vizija podrazumijeva zalaganje svih zaposlenih za ispunjenje zahtjeva i očekivanja kupaca kao i za stalno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom.

U preduzeću koje obavlja prodaju, distribuciju i proizvodnju identifikuju se svi procesi i administratori koji su odgovorni za nesmetano poslovanje. Svi zaposleni odgovorni su za identifikaciju, pružanje, mjerenje i razumijevanje potreba kupaca.

Svi zaposleni sarađuju tako da se stalno obučavaju u oblasti prodajnih, distributivnih i proizvodnih aktivnosti, čime se osigurava kvalitet proizvoda i pruženih usluga.

Služba kontrole kvaliteta uvodi kriterijume za definisanje kvaliteta identifikovanjem i korišćenjem relevantnih metoda i radnih procesa te uspostavlja sistem interne i eksterne revizije, izvještavanja o kvalitetu i obezbjeđuje kontinualno poboljšavanje sistema.

V spletno trgovino